A MaTáSzSz elsődleges célja a távhőszektor támogatása és fejlesztése. Ezen belül három fő tevékenységet végzünk:
 1. Érdekképviselet és érdekérvényesítés
 2. Szakmai kapcsolatteremtés és kommunikáció elősegítése
 3. Szakmai és gazdasági fejlesztések támogatása

Érdekképviselet és érdekérvényesítés

Vállalt feladataink, amelyekkel kapcsolatban bizalommal fordulhatnak hozzánk a tagvállalatok:
 • Koordináció: összehangolt fellépésre törekszünk, amikor az egész szakma vagy egy szakterület jó hírnevének védelme, illetve gazdálkodási vagy szolgáltatói érdekeinek érvényre juttatása a cél.
 • Állásfoglalás: egységes, közösen képviselhető álláspontot alakítunk ki a távhőszolgáltatást érintő stratégiákról, jogszabály-tervezetekről.
 • Monitorozás: figyelemmel kísérjük a tagjainkra vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesülését, és ha szükséges, akkor kezdeményezzük azok felülvizsgálatát, módosítását.

Szakmai kapcsolatteremtés és kommunikáció elősegítése

A hazai és külföldi szakmai kommunikációt érintő tevékenységeink:
 • Együttműködés támogatása: abban segítjük tagjainkat, hogy a többi gazdálkodó szervezettel, valamint a tevékenységükhöz kapcsolódó államigazgatási szereplőkkel minél hatékonyabban tudjanak együtt dolgozni.
 • Kapcsolattartás a szakterületét érintő kérdésekben az illetékes minisztériumokkal, az Országgyűlés szakbizottságával, önkormányzati szövetségekkel, szakmai és egyéb társadalmi szervezetekkel.
 • Kapcsolattartás a külföldi szakmai szervezetekkel (pl. Euroheat & Power ), illetve részvétel a munkájukban.
 • Kapcsolattartás és új kapcsolatok kialakítása a különböző közmű szektorokban működő ágazati érdekképviseleti szakmai szervezetekkel.
 • Szakmai konferenciák és tréningek szervezése, lebonyolítása: a szövetség által életre hívott eseményekkel kapcsolatban a Rendezvények menüpontban talál részletes információkat.
 • Sajtókapcsolatok gondozása: képviseljük a szakmát a média és a nyilvánosság előtt.
 • Etikai normák kialakítása: a tagokkal közösen kidolgozzuk és szükség esetén módosítjuk a szakmai etikai normákat, ügyelünk ezek megtartására, és fellépünk a normáktól eltérő magatartással szemben.
   

 

Szakmai és gazdasági fejlesztések támogatása

Az iparági fejlesztéseket elősegítő tevékenységeink:

 • Szakmai információk szolgáltatása: rendszeresen szervezett szakmai napjainkkal segítjük a hasznos, előremutató távhőspecifikus ismeretek terjesztését.
 • Szakmai tanulmányutak szervezése és külföldi delegációk fogadása: tevékenyen hozzájárulunk a szakmai információ- és tapasztalatcseréhez.
 • Ajánlások és útmutatók közreadása: a szolgáltató vállalatok szakmai, szervezeti és gazdasági kérdéseit érintő általános, közhasznú információkkal segítjük a tagok tevékenységét.
 • Szakmai, gazdasági továbbképzések szervezése a tagvállalatok dolgozói részére.
 • Információszolgáltatás: folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat a távlati és időszerű, általános fejlesztési célokról, trendekről és gazdaságpolitikai irányokról; illetve a távhőszolgáltatás és a távhőtermelés helyzetéről (mindezt a sajtó bevonásával).

***

A fenti tevékenységeken túl a tagjaink közti vitás ügyek rendezését szükség esetén mediációval is segítjük.