Hogyan válhat egy vállalat MaTáSzSz taggá?
 
Kérjük, hogy a taggá válással kapcsolatos megkeresését küldje el az info@tavho.org email címre.

Miért érdemes MaTáSzSz tagnak lenni?

Elsősorban azért hasznos szövetségünkhöz csatlakozni, mert azonosak az érdekeink és a céljaink, amelyeknek elérésére törekszünk. A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége arra törekszik, hogy ne csak szűk körben, a szakmai fórumokon kerüljenek fókuszba a távhőszektort érintő kérdések, hanem szakpolitikai szinten is hatékonyan léphessünk fel érdekeink érvényesítéséért és az iparág fejlődéséért. Mert ebben az esetben is igaz, mint az élet sok más területén: együtt, összefogással előbbre jutunk, mint külön-külön.

Mit teszünk a távhőipari vállalatokért?

 • Összehozzuk a szakma képviselőit: segítünk jól működő, gyümölcsöző kapcsolatokat építeni a távhőszolgáltatói és távhőtermelői engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek és a távhőiparihoz kapcsolódó vállalkozások között.
 • Közös érdekeinket érvényesítjük a szűkebb szakma és a politika szintjén is, jó kapcsolatot ápolunk a minisztériumokkal, az Országgyűlés és az Európai Parlament szakbizottságával, az önkormányzati szövetségekkel, és egyéb illetékes szervezetekkel.
 • Fejlesztjük az iparágat: elősegítjük a fejlett technológiák, megoldások és eljárások bevezetését, illetve elterjesztését.
 • Szakmai kapcsolatokat építünk hazai és nemzetközi szinten is.
 • Növeljük a távhőszolgáltatás társadalmi elismertségét célirányos kommunikációs kampányainkkal.
 • Eredményesen képviseljük a távhőszektort azoknak a jogszabálytervezeteknek a véleményezésén keresztül, amelyek befolyásolják a szektor mindennapjait.
 • Naprakész információkkal szolgálunk: kiadványokat (pl. tanulmányokat, hírleveleket) jelentetünk meg, illetve konferenciákat és szakmai rendezvényeket szervezünk a tudásmegosztás érdekében.

Mit teszünk a távhőfogyasztókért?
 • Megbízható távhőszolgáltatást nyújtunk: tagvállalatainkon keresztül elérhetővé tesszük a fogyasztók számára a legmagasabb szintű távhőellátást.
 • Környezetbarát megoldásokat kínálunk: a saját és tagjaink tevékenységén keresztül hozzájárulunk a megújuló energiaforrások használatának egyre szélesebb körben történő elterjesztéséhez. Emellett az energiahatékonyság ösztönzésével előmozdítjuk a klímaváltozás negatív hatásainak csökkentését.
 • Megosztjuk a tudásunkat: tájékoztató kampányainkkal igyekszünk tudatosítani az emberekben a távhőszolgáltatás előnyeit: korszerű, kényelmes, környezetbarát és biztonságos voltát.
 • Gondoskodunk a jövő szakembereiről: tevékenyen részt veszünk a felnövekvő nemzedékek képzésében, lehetőséget biztosítva a leendő távhőipari szakemberek gyakorlati képzésére.
   
MaTáSzSz